žinoma


žinoma
žìnoma modal. Š, Rtr, , NdŽ, Šlč, ZtŽ; Sut tikrai, be abejo: Žmonys, žìnoma, daba geriau gyvena kaip anksčiau gyveno Vvr. Žìnoma, kad kito tokio negaus kaip tu! Stak. Nu ir verpė plonai plonai, kas kaip norėdavo, žìnoma Pnd. Žìnoma, ką sunkus darbas Nmč. Žinoma, man gėda kalbėt su lietuviu: anes čysčiau gramatičniai kalba Dgp. Rūpėjo mums, žinoma, ne malkos… J.Ap.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • žinoma — ži̇̀noma įterpt. Ži̇̀noma, mẽs atei̇̃sime tavę̃s aplankýti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • visuotinai žinoma veislė — statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Veislė, kuri tampa visuotinai žinoma nuo paraiškos pateikimo bet kurioje valstybėje dienos, sudarant galimybę suteikti veislei teisinę apsaugą arba ją įrašyti į oficialų veislių sąrašą.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • šitas — šìtas, a pron. demons. (1) Š, DŽ1, NdŽ, LKGI651, PnmŽ, Žvr, Brt, à (4) K, Rtr, DŽ1, NdŽ, KŽ, Klvr, Krsn, Rod, Šr, Dgč, Cs, Krs, Žl, Ker, Vb, Mrk; N, L 1. H, H166, Sut, M nurodant tai, kas čia pat, kas žinoma: Šìtam žmogui vis negana Nm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • platinti — plãtinti ( yti), ina, ino tr. 1. SD327, R, K, J daryti platų (platesnį), plėsti: Parstatant tokį namą reikia jį plãtint ir trumpint Rm. Ar nereikia plãtyt jūsų durys? Slm. Nuo VI–VII a. pradžios šitokių kirvių ašmenys platinami į abi puses rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taip — 1 taĩp adv. K, Š, KŽ, FrnW; H, R, MŽ, Sut, L, K.Būg 1. tuo būdu (apibendrinant pasakyto ar iš konteksto suvokiamo veiksmo atlikimo būdą): Taĩp bet kas gali padaryti DŽ. Šis uždavinys sprendžiamas ne taĩp DŽ. Taip daryk Rtr. Išsitraukė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • teip — 1 teĩp adv. Rtr, NdŽ, KŽ; SD1179, SD4,188,367, Sut, I. žr. 1 taip: 1. Prn, Lnk, Kp Teip yra naujadaras, padarytas pagal pavyzdžio iš šiaip K.Būg. Ausdavo drobeles plonas, rankšluosčius, skotertėles – teĩp i visą kraitį sudėdavo Čk. Pradėjo teip …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • toks — toks, ià ( ì Krtn) pron. demons. (3) DŽ, NdŽ, toks, ia ( i) (1) NdŽ, Kbr, tõks, ià ( ì) (4) K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, Slm, Kp; H, R, MŽ, Sut, LL251, RtŽ, L, M, toksaĩ DP9, K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, DūnŽ, toksai; PK171, SD330,367, SD1180, R, MŽ, Sut, N …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukti — traukti, ia, ė I, K, J, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD113, SD258, Q658, R413, R, H, Sut, N, L, M 1. tr., intr. LL294, NdŽ suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti: Dešine ranka traukiame žnyplėse… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viešas — 2 viẽšas, à adj. (4) Š, DŽ, NdŽ; L 1. LL200, Rtr, Dbg, Aru29(Dv), Pls, Nmč, Vrn, Žln, Grš, Šn visiems skirtas, visuomenės naudojamas: Viešas kelias SD64, N, J. Dar̃ ir mes arti viẽšo kelio būnam LKKIX 219(Dv). Ažu viẽšo kelio ir medžias Šlčn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šis — šìs, šì pron. demons. K, Š; Q123, H, H166, R, MŽ, Sut, N, M, L, pl. šiẽ, šiõs, du. šiẽdu (šiuõdu, šiùdu Grg), šiẽdvi (šiuõdvi, šìdvi Grg, šiùdvi Klvr, šìdi KlbX125(Krtn)) 1. Lž šitas (vartojamas kaip būdvardis, nurodant erdvės… …   Dictionary of the Lithuanian Language